Sledovat Ford Czech Republic

Ford uvádí na trh automatický elektrický režim, který může přispět k čistšímu vzduchu ve městech, v jejich okolí nebo kolem dětských hřišť

Tisková zpráva   •   Čvc 07, 2020 09:23 CEST

Pro lepší vzduch ve městech

/V Praze, 7. července 2020/ V zájmu veřejného zdraví usilují města, firmy i jednotlivci cesty o zlepšení kvality ovzduší cestou snižování emisí. Ford nyní představuje technologii, která může přispět k čistšímu vzduchu v místech, kde je to zapotřebí nejvíce. Užitkové vozy této značky s plug-in hybridním pohonem mohou v určitých oblastech jezdit výhradně na elektrický pohon, tedy s nulovými lokálními emisemi.

Díky tomu, že Transit Custom PHEV „zná“ svoji aktuální polohu (stejně jako jiné automobily vybavené GPS), může se automaticky přepnout na elektrický pohon při vjezdu do předem definovaných oblastí typu nízkoemisních zón.* Tato technologie se označuje anglickým termínem „geofencing“ (virtuální „oplocení“ určité geografické oblasti). Uplatnit se může nejen v centrech měst. Provozovatelé mají možnost definovat si vlastní ekologické zóny, například v okolí škol, dětských hřišť, popřípadě administrativních a logistických zón.

Jakmile vůz oblast opustí, automaticky se přepne na nejvhodnější režim pohonu pro danou situaci. Může se například spustit zážehový motor EcoBoost, který v Transitu Custom PHEV slouží jako generátor elektřiny, tudíž prodlužuje celkový dojezd.

Pro lepší vzduch ve městech

Slovníček pojmů

PHEV – plug-in hybridní elektrické vozidlo je automobil, jehož trakční akumulátor lze dobíjet prostřednictvím spalovacího motoru ve voze a rovněž z externího zdroje.

GPS – Global Positioning System určuje přesnou polohu přijímače prostřednictvím sítě satelitů. Běžně se využívá v automobilových, lodních i leteckých navigacích nebo v chytrých telefonech.

Geofence – virtuální oplocení určité geografické oblasti.

Nízkoemisní zóna – oblast, do níž je vjezd povolen pouze vozidlům splňujícím určitou emisní normu nebo podobné technické kritérium.

Nízkoemisní zóny se po Evropě objevují stále častěji. Města v nich spatřují cestu k lepší regulaci environmentálních dopadů automobilismu na svém území. Za prvních šest měsíců provozu „ultranízkoemisní“ zóny v Londýně poklesly koncentrace oxidu dusičitého (NO2) v ovzduší téměř o 30 procent.

Nedávná studie Fordu ukázala, že ke zlepšení kvality ovzduší mohou přispět automobily s hybridním pohonem: celkem 75 procent kumulativního nájezdu vozů Transit Custom PHEV, provozovaných zúčastněnými partnery (Addison Lee Group, British Gas, metropolitní policie a městská organizace Transport for London), proběhlo v elektrickém režimu bez aktivace spalovacího motoru. Podobné studie nyní probíhají v Kolíně nad Rýnem a ve Valencii.

Geofencigový modul Transitu Custom PHEV zaznamenává údaje o provozu na elektřinu ve vymezených oblastech. Zašifrovaná data lze poté zabezpečenou cestou sdílet s místně příslušnými úřady, které mohou tímto způsobem ověřit, zda provozovatel skutečně dodržuje podmínky vjezdu do nízkoemisní zóny.

Nabíjecí hybridy

Dodávka Transit Custom Plug-in Hybrid i velkoprostorové Tourneo Custom Plug-in Hybrid nabízejí jako první modely ve své třídě hybridní pohon. Vysokonapěťový akumulátor o kapacitě 13,6 kWh umožňuje Transitu Custom PHEV ujet bez aktivace spalovacího motoru až 56 km, v případě Tournea Custom PHEV jde až o 53 km – v obou případech dle homologačního cyklu NEDC. Zážehový motor 1.0 EcoBoost může podle potřeby prodloužit celkový dojezd na více než 500 km, opět dle NEDC.**

Oba modely lze plně nabít za necelé čtyři a půl hodiny z běžné domácí zásuvky, respektive za méně než tři hodiny na komerční nabíječce.*** Elektřinu si navíc vůz vyrábí během jízdy sám rekuperací kinetické energie při brzdění nebo při jízdě setrvačností. Ford Transit Custom Plug-in Hybrid a Tourneo Custom Plug-in Hybrid se začaly sériově vyrábět koncem roku 2019.

Provozní zkoušky, organizované Fordem v různých evropských městech, ukázaly, že užitkové automobily s PHEV pohonem mohou být praktickým řešením pro firmy působící v městských oblastech. Protože nejsou závislé na nabíjecí infrastruktuře, nemusí se provozovatelé trápit obavami z nedostatečného dojezdu. Plug-in hybridy tedy nabízejí to nejlepší z obou světů – možnost jízdy s nulovými lokálními emisemi a současně i akční rádius bez kompromisů. A nedochází ani ke snížení přepravní kapacity oproti ekvivalentním modelům, poháněným běžným vznětovým motorem.

Poznámky

* Geofencingový modul je uváděn na trh v létě 2020, později bude možná i jeho dodatečná montáž do automobilů vyrobených dříve. Aktivace elektrického režimu při vjezdu do vymezené oblasti je podmíněna dostatečným nabitím vysokonapěťového akumulátoru.

** Transit Custom Plug-in Hybrid má emise CO2 od 60 g/km a spotřebu paliva od 2,7 l/100 km dle cyklu NEDC; Tourneo Custom Plug-in Hybrid má emise CO2 od 70 g/km a spotřebu paliva od 3,1 l/100 km dle cyklu NEDC.

*** Úplné nabití z běžné 240V 10A zásuvky za 4 hodiny 20 minut, z komerční 16A nabíječky typ 2 na střídavý proud za 2 hodiny 45 minut.

Uváděné hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly naměřeny podle technických požadavků a specifikací evropských směrnic (EC) 715/2007 a (EC) 692/2008 v aktuálním znění. Uváděné hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 se vztahují na daný model, nikoliv na konkrétní kus. Standardizovaná testovací procedura umožňuje srovnání různých typů automobilů od různých výrobců. Vedle konstrukčních vlastností vozu ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva také jízdní styl řidiče i další netechnické faktory. CO2 patří k nejvýznamnějším skleníkovým plynům, způsobujícím globální oteplování. Od 1. září 2017 se typové schválení některých nových automobilů řídí procedurou WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) dle (EU) 2017/1151 v aktuálním znění. Jde o nový, realističtější způsob měření spotřeby paliva a emisí CO2. Od 1. září 2018 WLTP začal nahrazovat dříve používaný cyklus NEDC. Během přechodného období budou hodnoty zjištěné dle WLTP vztahovány k NEDC. V důsledku změny metodiky měření se objeví určité rozdíly oproti dříve udávaným hodnotám spotřeby paliva a emisí CO2.

Ford Motor Company je společnost s celosvětovou působností. Navrhuje, vyrábí a prodává kompletní sortiment osobních vozů, užitkových vozů, SUV a elektromobilů značky Ford a luxusních vozů značky Lincoln. Prostřednictvím společnosti Ford Motor Credit Company poskytuje finanční služby. Usiluje o vybudování vedoucího postavení v oblastech elektrifikace, autonomní jízdy a mobility. Po celém světě Ford zaměstnává přibližně 199 000 lidí. Další informace o produktech, službách a aktivitách Fordu lze nalézt na www.corporate.ford.com.

Tento e-mail Vám byl zaslán na základě toho, že se nacházíte v databázi novinářů a dalších povolaných osob, jejímž zpracovatelem je společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. a správcem je společnost AMI Communications, spol. s r.o. V této databázi se nachází pouze Vaše osobní údaje, které jsou volně dostupné z veřejných zdrojů, případně údaje, které jste sám (sama) poskytl(a) společnostem FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. nebo AMI Communications, spol. s r.o. Společnost AMI Communications vede databázi jako správce osobních údajů za účelem informování novinářů a dalších povolaných osob o tiskových zprávách a jiných relevantních informacích a sděleních. Nepřejete-li si dostávat od společnosti jakékoliv informace či pouze informace na toto téma, kontaktuje prosím společnost prostřednictvím telefonu +420 234 124 112, resp. e-mailu osobniudaje@amic.cz.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Komentář

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.